Du xuân Hữu nghị 2017

Ngày 04/3, tại Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Du xuân Hữu nghị năm 2017”. Vietpeace xin giới thiệu một vài hình ảnh của hoạt động.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|DB2A4A48-C815-4D7A-ACF1-E815E44A6E82
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp