Tập huấn “Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ cơ quan thường trực Liên hiệp 2017”

(Vietpeace) Trong các ngày từ 11-14/5, tại Nghệ An, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức tập huấn “Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ cơ quan thường trực Liên hiệp 2017”. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh buổi tập huấn và các hoạt động bên lề
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|ACD7A7C5-A5B2-4EF3-AF79-638A2EEC6A90
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp