70 năm vẻ vang của Hội Hữu nghị Việt-Xô/Việt-Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm