Việt Nam-Italy chung tay chống dịch Covid-19: Tinh thần sẵn sàng sẻ chia lúc gian khó

Phóng sự ảnh Xem thêm