Bản tin Hữu nghị số 42 (29/7 - 4/8/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm