Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp Nhà Việt Nam học Sveta Glazunova

Phóng sự ảnh Xem thêm