Phụ nữ là lực lượng quan trọng trong đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm