Chủ tịch VUFO tiếp đoàn Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem thêm