Xúc động Chương trình Gặp gỡ trên quê hương Chủ tịch Xuphanuvong

Phóng sự ảnh Xem thêm