Vĩnh biệt ông E. Glazunov và ông Anatoly Khiupenen, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm