Gặp gỡ gia đình Chủ tịch Souphanouvong ở xứ sở hoa Chăm pa

Phóng sự ảnh Xem thêm