Phó Chủ tịch Quỹ Hoà bình & Phát triển tiếp đoàn các nhà hoạt động hòa bình Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm