Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”

Phóng sự ảnh Xem thêm