Bản tin Hữu nghị số 55 (28/10 - 03/11/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm