Các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong "cuộc chiến" với vật liệu nổ

Phóng sự ảnh Xem thêm