Trao tặng Kỷ niệm chương cho đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm