Chiếc máy khâu cùng những kỉ niệm của nữ quân nhân “mũ nồi xanh”

Phóng sự ảnh Xem tiếp