Con gái Tổng thống Indonesia kể chuyện “Đôi dép Bác Hồ”

Phóng sự ảnh Xem tiếp