Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem thêm