Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Phóng sự ảnh Xem thêm