Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela

Phóng sự ảnh Xem thêm