Trao Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ CHDCND Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm