Chủ tịch Liên hiệp tiếp đoàn Hội Hữu nghị Thuỵ Sỹ - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm