Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Bê-la-rút khoá IV

Phóng sự ảnh Xem thêm