Tăng cường phối hợp với Ủy ban đoàn kết và hợp tác với các dân tộc châu Á và châu Phi của Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm