Thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia không bao giờ thay đổi

Phóng sự ảnh Xem thêm