Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 28 năm Quốc khánh Ác-mê-ni-a và 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm