Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada

Phóng sự ảnh Xem thêm