Ukraine: Rộn ràng lễ khai giảng trường 251 mang tên Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm