Ra mắt cuốn sách Việt Nam – Khát vọng Hòa bình

Phóng sự ảnh Xem thêm