Hiệu trưởng Đại học Lâm Nghiệp được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phóng sự ảnh Xem thêm