Kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thủ đô Baku - Cộng hoà A-déc-bai-gian

Phóng sự ảnh Xem thêm