Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp đoàn Viện văn hóa Ác-hen-ti-na - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm