Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Nguyên

Phóng sự ảnh Xem thêm