Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị làm việc tại Vĩnh Phúc

Phóng sự ảnh Xem thêm