Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phóng sự ảnh Xem thêm