Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang lần thứ III

Phóng sự ảnh Xem tiếp