Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam – Mianma chào xã giao Cố vấn Nhà nước Mianma Aung San Suu Kyi

Phóng sự ảnh Xem thêm