Đoàn kết và hữu nghị là nền tảng xây dựng quan hệ lâu bền Việt Nam – El Salvador

Phóng sự ảnh Xem thêm