Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp đoàn Uỷ ban Hoà bình và Đoàn kết Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm