Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm