Gần 2000 dự án quốc tế triển khai ở vùng dân tộc và miền núi

Phóng sự ảnh Xem thêm