Người thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm