Khai giảng lớp học tiếng Việt và tiếng Lào cho bà con tại Vientiane

Phóng sự ảnh Xem thêm