Triển lãm ảnh 'Việt Nam: Đất nước, con người' tại U-crai-na

Phóng sự ảnh Xem thêm