Hội người Việt tỉnh Khammuan, Lào tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9

Phóng sự ảnh Xem thêm