Khai trương lớp học tiếng Việt tại Ekaterinburg, Liên bang Nga