Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba lần thứ 2, khóa V

Phóng sự ảnh Xem thêm