Liên hợp quốc đánh giá cao việc phòng chống COVID-19 của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm