Họp mặt kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại thành phố Cần Thơ

Phóng sự ảnh Xem thêm